Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Οι πρόσφυγες ήταν πάντα ένα πολίτικο "εργαλείο".

Άρθρο του Ελευθερίου Βενιζέλου με τίτλο "Πρόσφυγες".


Πηγή: http://digilib.static.otenet.gr/rec.asp?id=33866