Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Ελεύθερη Πρόσβαση σε 480 000 εκθέματα του Λούβρου.

face, recto, avers, avant ; vue d'ensemble ; vue sans cadre © 2000 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux
© 2000 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

Το μουσείο του Λούβρου και το εθνικό μουσείο Eugène-Delacroix άνοιξαν διαδικτυακά τις συλλογές τους επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ψηφιακή πρόσβαση σε 480 000 εκθέματα από τις συλλογές τους.
Η πρόσβαση είναι δωρεάν για όλους στα Γαλλικά και στα Αγγλικά
Καλή περιήγηση. 

https://collections.louvre.fr/en/