Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Ολοκληρώθηκε η ένταξη μας στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α..

Καλή μας αρχή, η καρδιά μας χτυπά με έδρα την πόλη της Πτολεμαΐδας στην Δυτική Μακεδονία.

Από σήμερα επίσημα φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.