Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Εικονική επίσκεψη στην Ακρόπολη.

 
© A.Savin, WikiCommons
© A.Savin, WikiCommons

📌 Μετά το Λούβρο, εικονική επίσκεψη στην Ακρόπολη, που επιτρέπει από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μια πλούσια εικονική εμπειρία.

👉 https://www.acropolisvirtualtour.gr/el.html