Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Η Αρμενική γενοκτονία

    Η απόφαση να γίνει η Αρμενική Γενοκτονία  μια μικρή ιστορική "παρένθεση"  πάρθηκε μετά το 1919 και την Συνθήκη του Παρισιού.

Μέχρι τότε αποτελούσε δυναμικό επιχείρημα του διαμελισμού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, απλά η συνέχιση της προβολής δεν βοηθούσε πλέον σύμφωνα με τα νέα δεδομένα των αγορών.Z. Khanzadian, Carte des Massacres et des Déportations d'Arméniens, échelle 1 : 800 000, in Z. Khanzadian, Rapport sur l'Unité Géographique de l'Arménie. Atlas Historique, Facsimilé Héliographique des 25 Cartes de l'Antiquité, du Moyen Âge, des Temps Modernes et Contemporains, Paris : s.n., 1919, carte n°24 (droits : Bibliothèque Nubar).

Πηγή: https://www.researchgate.net/