Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Συμμετοχή σε συνέδριο.


    Η Θύμησης εκπροσωπήθηκε από τον Δρ ΣΑΜΑΛΤΑΝΟ Ανδρέα Νικόλαο, Διευθυντή ερευνητικού έργου της ΑΜΚΕ Θύμησης, σε συνέδριο με τίτλο «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου αιώνα και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία», που διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021 στην πόλη της Φλώρινας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της επιτροπής Ελλάδα 2021, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση του 1821 και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Δρ ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ παρουσίασε το θέμα «Όψεις μιας διαμάχης στην Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη – Πτολεμαΐδα ο τοπικός «προσδιορισμός» μέσα από τα κατάλοιπα μιας αντιπαράθεσης ανάμεσα σε μια Χριστιανική και μια Μουσουλμανική κοινότητα», θέμα που έλαβε από τους συμμετέχοντες θετικά σχόλια τόσο για την πρωτότυπη θεματική όσο και για την ανάδειξη του σχετικού θέματος.

Είμαστε περήφανοι για την ανάδειξη άγνωστων πτυχών της τοπικής Ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας.

Η θύμησης ευχαριστεί την Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Ν. Φλώρινας για την πρόσκληση και το βήμα που μας δόθηκε.