Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Πρώτο Τεύχος Θύμησης.

 

Και φτάνει στα χέρια σου το πρώτο τεύχος, ζεστό ζεστό...

Αφιερωμένο σε όλους όσους πιστεύουν ακόμη πως η Δυτική Μακεδονία είναι εκτός πολιτισμού ..

Σιδεροκέφαλο..