Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Πρόσκληση σε πρεμιέρα ταινίας μας.

Σας προσκαλούμε στην επίσημη παρουσίαση της ταινίας μας για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Θα την βρείτε στον σύνδεσμο https://youtu.be/YDLJ2-Dsm4s