Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

100 Χρόνια Μνήμης.100 χρόνια μετά ο πόνος τους, είναι ακόμη ζωντανός μέσα μας.

Η μικρή αυτή ταινία θέλει να καταθέσει αυτόν τον πόνο μέσα από την στιγμή της γέννησης τους, την στιγμή εκείνη που από την ανεμελιά βρέθηκαν στον απόλυτο πόνο. 

Μετά από την στιγμή αυτή η ψυχή τους ΔΕΝ φωτίστηκε ποτέ ξανά.