Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Το 2ο τεύχος διάθέσιμο ηλεκτρονικά.

Θα το βρήτε στο section Οι εκδόσεις μας