Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Το 3 τεύχος του περιοδικού Θύμησης.

Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή το 3 τεύχος του περιοδικού μας Θύμησης.

Δείτε το πολυθεματικό περιεχόμενο του και διαβάστε το ελευθέρα στον σύνδεσμο  Οι εκδόσεις μας.