Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Μετά την αποδοχή του περιοδικού μας και του μεγάλου αριθμού ανάγνωσής του από εσάς,  

μετά  της αναγνώριση του φορέα μας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Ξένα πανεπιστήμιά 

Ήρθε η δική σας σειρά. 

Αναδεικνύουμε τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος !

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι συμμετέχουμε στον θεσμό Bravo 2022, τον  Θεσμό Κοινωνικού Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  που αναπτύσσεται στη χώρα μας, με τη συμμετοχή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ    και  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Ενημερωθείτε και αναδείξτε τη πρωτοβουλία του Οργανισμού μας που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας!

Για να συνεχίσουμε την Εθελοντική μας προσπάθεια, σας ζητούμε απλά να μας στηρίξετε με ένα απλό τρόπο.

Ψηφίστε μας στην ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολιτισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά για το Επιστημονικό περιοδικό μας "Θύμησης".

Διαδώστε και Ψηφίστε μας στον σύνδεσμο https://bravo.sustainablegreece2020.com/