Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Ο Δρ ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ με το πρώτο αντίτυπο.
    

Το πρώτο βιβλίο που εκδίδει η Θύμησης είναι γεγονός και είναι το «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» των συγγραφέων Βασίλειου Νικολόπουλου (Πρεσβύτερος, Μ.Sc. Θεολόγος) και του Δρ. Κωνσταντίνου Ιω. Δημούλη (Ph.D. Βαλκανολογίας, Μ.Sc. Ιστορικός & Θεολόγος).

Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα εντατικής έρευνας δύο χρόνων και αποτελεί το πρώτο βιβλίο της σειράς μας «Ιστορία των Μονών και των Ναών της Ελλάδας».

    Όμως κάθε βιβλίο είναι ομαδική εργασία, την ομάδα συμπληρώνουν:

Δαγκινάκη Ζαχαρώ Πρόεδρος ΘΥΜΗΣΗΣ.

Δρ Σαμαλτάνος Ανδρέας Νικόλαος Επιστημονικός συντονιστής σειράς.

Χριστίνα Νικλητσιώτη – Δημούλη Φιλολογική επιμέλεια – διορθώσεις.

Η σελιδοποίηση και τη εκτύπωση πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Leridis Printing Solutions

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την Ευγενική υποστήριξη των εταιριών:

SCHUR FLEXIBLES ABR Α.Β.Ε.Ε. -  ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  KΑΙ   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ Ο.Ε.

Κεντρική Διάθεση: ΘΥΜΗΣΗΣ.