Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Η Θύμησης είναι έρευνα.

Η δικιά μας πινελιά για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Η δική μας πανεπιστημιακή προσπάθεια να δοθούν ρεαλιστικοί αριθμοί για τον Ελληνισμό και την αληθινή καταστροφή, αποτέλεσμα μελέτης των σχετικών διαθέσιμων ιστορικών πηγών Ελληνικών και Ξένων.

ΔΕΝ Λησμονώ!