Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Ανακοινώσεις συνεδρίου!!

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην σελίδα του site μας Ανακοινώσεις Συνεδρίου