Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Χάλκινο βραβείο.

 


Η Θύμησης στα πλαίσια του 6ου Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action 2023, έλαβε το χάλκινο βραβείο "2023 Voluntary Action  Εκπαίδευση και Προσωπική Ανάπτυξη",  για την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού της.

Το βραβείο παρέλαβαν η πρόεδρος της Θύμησης κα Ζαχαρώ Δαγκινάκη  και το μέλος της συντακτικής ομάδας  Σαμαλτάνου Μαρίζα.

Σας ευχαριτούμε για την υποστήριξη.