Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

"Όψης εποχής"

Τον πρώτο τόμο της σειράς βιβλίων  "Όψης εποχής",  παρουσίασε η Θύμησης. 

Η νέα αυτή σειρά βιβλίων  μέσα από κριτικές εκδόσεις παλαιότερων εντύπων  που συναντούμε στην Ελληνική και Διεθνή Βιβλιογραφία ως πηγές, μας αποδίδει το αποτύπωμα της περιόδου που εκδόθηκαν και τον ρόλο τους στην Ελληνική Ιστορία.

Πρώτο Βιβλίο η κριτική παρουσίαση του εντύπου που συνόδεψε τον χάρτη τον εθνικών διεκδικήσεων του Βενιζέλου για την Θράκη και την Μικρά Ασία στο συνέδριο του Παρισιού το 1919.

"Όψεις μιας εποχής μέσα από τον καθρέφτη των εντύπων της,  An ethnological map illustrating Hellenism in the Balkan peninsula and Asia Minor by George Soteriadis". Έρευνα Σχολιασμός Δρ ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας Νικόλαος, Έρευνα ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ Μαρίζα. 

ISBN: 978-618-00-2594-1