Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

 Σήμερα παρουσιάσαμε την εισήγησή μας στο συνέδριο "Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης και Μετάβασης στον 21ο αιώνα" στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε σύντομα στα πρακτικά του συνεδρίου.