Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Μέλη της επιστημονικής ομάδας μας

Θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Συνέδριο "Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε Συνθήκες

Κρίσης και Μετάβασης στον 21ο Αιώνα" που διοργανώνει στις 12 - 13 Απριλίου 2024 η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Φλώρινας.

Το θέμα της παρέμβασης μας "Προσφυγική-Μεταναστευτική κρίση και εκπαίδευση: Το παράδειγμα της Γαλλίας και οι δυνατότητες εφαρμογής καλών πρακτικών στην ελληνική πραγματικότητα".