Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Επικοινωνία.

ΘΥΜΗΣΗΣ Εταιρεία Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Ιστορικών Ερευνών - Α.Μ.Κ.Ε. 

ΑΦΜ: 996922591 

Δ.Ο.Υ. : ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159714136000

ΕΔΡΑ: Ι. ΧΡΙΣΤΙΔΗ 41 – ΤΚ 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Τηλέφωνο: 2463 4 56 121 - 6972611087

ALPHA BANK  IBAN GR4501402520252002002016715  BIC CRBAGRAA

https://www.facebook.com/Thimisis.amke