Φορέας ενταγμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 16/4/2021 - 33978.

Η ομάδα μας.

Δρ. ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας Νικόλαος, 
Διδάκτορας Νεοελληνικής και Σύγχρονης Ιστορίας.
Διδάκτορας Νεοελληνικού Πολιτισμού.
Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Διευθυντής ερευνητικού έργου Θύμησης.
co founder Θύμησης.


Επιστημονικοί Συνεργάτες:
Δρ. ΚΩΣΤΑΚΟΥ Φωτεινή, 
Διδάκτορας Φιλολογίας.

Δρ. Κωνσταντίνος Ιω. Δημούλης
Διδάκτορας Βαλκανολογίας, Μ.Sc. Ιστορικός & Θεολόγος


Ερευνητική Ομάδα:
ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ - ​ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗ Κατερίνα ,
Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paul Valéry - Montpelier 3, Τμήμα: Νεοελληνικών Σπουδών, Ειδικότητα: Μεθοδολογία της έρευνας, Λογοτεχνία
Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα: Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ειδικότητα: Έρευνα στη Λογοτεχνία

ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ- FERRIER Λουκάς
Υπ. Διδάκτορας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ Μαρίζα, 
Ιστορικός